Vad gör vi för näringslivet?

Det ligger en hel del större projekt och puttrar i grytan just nu. Här får du en liten redogörelse för några av den senaste tidens engagemang och projekt för att förbättra kommunens arbete med och för näringslivet.

Förenkla – helt enkelt
Om vi börjar närmast i tid kommer samtliga sektorer i kommunen genomgå en utbildning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som heter “Förenkla – helt enkelt”. Det är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa. Utbildningen startar nu i november och sträcker sig över en period på över 6 månader med flera tillfällen där representanter från olika sektorer kommer samlas och arbeta tillsammans för att förbättra sina kontakter med näringslivet.

Insikt – Öppna jämförelser
Kommunen kommer från och med 2022 ansluta sig till SKRs nöjd-kundindex-undersökning som kallas för Insikt. Svenskt Näringslivs undersökning “Företagsklimatet” är en attitydundersökning som ger en generell bild av företagarnas inställning till kommunen medan SKRs Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning jämtemot företagarna. Båda dessa undersökningar kommer ge en tydlig bild av vad kommunen behöver förbättra.

Upphandlingsdialog
I januari kommer vi tillsammans med Företagarna Valdemarsvik att genomföra ett dialogmöte kring kommunens upphandlingar för att skapa samsyn och förbättra och förenkla för lokala företag att delta i upphandlingar. Brukar du lämna anbud vid upphandlingar eller har intresse av att göra det i framtiden vill jag uppmana dig att anmäla dig till denna träff här.

Entreprenörskap i skolan
I vår, någon gång mellan v 16-18, kommer organisationen Framtidsfrön att välkomnas till Vammarskolan för att arbeta med entreprenörskap i skolan med årskurs 8 tillsammans med några företag, studie- och yrkesvägledare och näringslivsutvecklare. Framtidsfrön är en ideell förening som arbetar med att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap genom att träffa elever och prata med dem om deras passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Företagslotsning
Under en tid har vi skruvat och vridit på införlivandet av en företagslots i kommunen via näringslivsutvecklare. Utifrån kan det verka enkelt – alla företagsärenden går via lotsen. I praktiken är processerna ibland komplexa och det krävs systematik kring metoden och hur ärendena tas emot och följs upp (läs mer om metoden hos Svenskt Näringsliv). Lotsfunktionen kräver mandat att driva på processer och sammankalla berörda sektorer med jämna mellanrum. Målet är att få till ett initialt system för detta före årsskiftet som sedan får filas vidare på vartefter.