Utvärdering av evenemangsinsatser

From 2023 kommer Valdemarsviks kommun börja utvärdera de evenemangssatsningar som får stöd av kommunstyrelsen för att följa upp vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet.

Förhoppningen med evenemangsstöd är att det ska stärka platsens varumärke och öka antalet besökare på orten som handlar lokalt. Det är därför viktigt för kommunen att följa upp värdet av stödet för det lokala näringslivet. Du svarar på frågorna utifrån din egen upplevelse och svaren är anonyma. Frågorna riktar sig främst till företag inom besöksnäringen.

Senaste utvärderingen handlade om orienteringsevenemanget Swedish League på Grännäs den 15-16 april. Du hittar utvärderingen HÄR.

Vi tar tacksamt emot din feedback!