Utlämning av sandningskross 15 november

Utlämning av sandningskross kommer att ske 15 november mellan klockan 16.00-18.00 vid Gatukontorets lokaler i Valdemarvik.

Välkomna!