Utbyggnad av ledningsnätet för dagvatten på Axvägen

Arbetet beräknas starta under vecka 40 och berör sträckan mellan Åkervägen och vändzonen på Axvägen.
Under arbetets gång kommer framkomligheten och parkeringsmöjligheterna att försvåras.
Vi ber om ursäkt för de besvär som detta kan orsaka.