Upphandling av LSS korttidsboende Loviseberg

Valdemarsviks kommun genomför en upphandling som avser rivning av befintlig byggnad på ca 400 m2 samt nybyggnation av ett korttidsboende på ca 360 m2 i Valdemarsvik (Valdemarsvik 4:111) inklusive mark- och grundläggningsarbeten. Entreprenaden omfattar en komplett och i alla delar fungerande anläggning enligt förfrågningsunderlag med tillhörande arbetsmoment

Igångsättningstid: Preliminärt 2023-09-11
Färdigställandetid: 2024-10-04

Sista anbudsdag 2023-09-01

För komplett upphandlingsdokument och att lägga anbud hänvisar vi till:

https://www.opic.com/org/valdemarsviks_kommun/lss-korttids-boende-loviseberg_bdee5fb5e7743a7cc79711ea469ad476/?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001af039e82edabdb2769c12849ce15d25193d0221b405e0dc37cd7bde7ade6dbc1755a67cf6ee77ac0f1b5f9e87396d3bda04f0d05486e4ae85c5d147289e452723