Toppar och dalar i näringslivets ranking

Kommunen sjunker från 3,04 poäng till 2,93. Det blev resultatet för Valdemarsviks kommun i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Svenskt Näringsliv presenterade idag resultatet av den enkät om kommunernas näringslivsklimat som de genomför årligen. I undersökningen betygsätts landets samtliga 290 kommuner på en sex-gradig skala. I år har betyget för 152 kommuner stigit, medan 75 kommuner fått ett lägre betyg än föregående år. För Valdemarsviks kommun har betyget sjunkit från 3,04 år 2020 till 2,93 i 2021 års undersökning.

– För Valdemarsviks del ser vi att omdömet sjunkit framför allt när det gäller handläggningstider, hur lätt det är att komma i kontakt med handläggare samt brottslighet/otrygghet. Dock rankas vi högre i årets undersökning när det gäller attityd, förståelse samt information. Näringslivets råd för ett bättre företagsklimat är bättre dialog och snabbare handläggning. Vi lyssnar, tar till oss och är fast bestämda att ytterligare förbättra oss, säger Jenny Elander Ek, kommunalråd (c) i Valdemarsviks kommun.

Pandemin har under året medfört att många planerade insatser för en ökad dialog mellan näringslivet och kommunen inte kunnat genomföras. Inför hösten finns förhoppningar om lättade restriktioner som ger nya möjligheter till dialog i olika forum, så som företagsbesök.

– Efter sommaren hoppas vi att läget är så att vi återigen kan åka ut och möta företagare och få se all fantastisk verksamhet som bedrivs i Valdemarsvik. Men jag ser också ett fortsatt behov av analys av resultatet och att åtgärder för att främja företagande prioriteras. Vi behöver se över kontaktvägarna in till kommunen och se hur vi kan bli bättre på att möta upp behoven av vägledning och dialog, säger Jenny Elander Ek.

Mer att läsa

Ett sammanfattande resultat för Valdemarsviks kommun finns på Svenskt Näringslivs webbsida. Den nationella jämförelsen där kommunernas resultat presenteras i form av rankinglista för 2021, släpps den 22 september 2021.