Tillsammans för Ukraina

Tillsammans för Ukraina

Valdemarsviks kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina, och står redo för att bistå i omhändertagandet av människor på flykt.

– Vi i Valdemarsviks kommun följer utvecklingen i Ukraina och vill på detta sätt uttrycka vår djupa medkänsla och solidaritet för det ukrainska folket. Tillsammans står vi upp för demokratin och folkrätten och fördömer kraftfullt Rysslands agerande. Många befinner sig på flykt, och fler är att vänta. Vi står helt eniga i vår ambition att göra allt vi kan för de som nu tvingats fly och söker sig till vårt land, säger kommunalråden Lars Beckman (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S) och Per Hollertz (M).

Bild: Pexels