Tidsbegränsat bygglov för serveringsvagn med altandäck samt ansökan om marklov för iordningställande av yta för matvagnar/foodtrucks.

Valdemarsviks kommun har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för serveringsvagn med altandäck på fastigheten Valdemarsvik 3:1.

För att ta del av handlingarna i ärendet klickar du här.

Valdemarsviks kommun har även fått in en ansökan om marklov för iordningställande av yta för matvagnar/foodtrucks på fastigheten Valdemarsvik 3:1.

För att ta del av handlingarna i ärendet klickar du här.