Telia moderniserar nätet i kommunen

Telia moderniserar nätet i kommunen

Information från Telia:

Basen för en fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Telia genomför därför en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät.

Under 2022 kommer 62 fastigheter beröras av omställningen (2022-03-31) som är kopplade till dessa stationer:

  • HORNSBERG
  • SKEPPSGÅRDEN
  • STORA ÅLÖ

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter:

Telefon: 010 -130 79 00, Mejl: info@telekomguiden.se, Hemsida: www.telekomguiden.se

Telia har särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. De använder särskilda lösningar för att kunna erbjuda bra bredband och telefoni även på platser där vanlig mobiltelefoni fungerar mindre bra. På www.telia.se/framtidensnat  finns mer information om Telias ersättningserbjudanden. Vid frågor hänvisas till Telias särskilda kundtjänster:  Konsument: 020-34 12 40  Företag: 020-30 50 50  

I det fall ett hushåll eller företag  bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller Internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till PTS för att ansöka om stöd. Läs mer på :https://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/