Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat är här

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2022 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Valdemarsviks kommun på plats 269 av 290

Förra årets ranking resulterade i placeringen 272 av 290, vilket innebär en knapp förbättring 2022 för Valdemarsviks kommun som ändå, enligt rankingresultatet, får sämst betyg i länet och har legat stadigt i botten under flera års tid. Ydre kommun ligger istället högst i länet och får år efter år gott betyg från sina företagare. Kinda kommun som tog bottenplatsen 2021 har också påbörjat en resa uppåt i rankingen.

Kommunerna rankas också utifrån SKRs kommungrupper  där Valdemarsvik tillhör kommungrupp B5 (Lågpendlingskommun nära större stad) och även där rankas kommunen lågt, plats 32 av 35.

Svenskt näringslivs företagsklimatet ranking

Valdemarsviks företagare önskar bättre dialog och bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare

Det svarar respondenterna som de två viktigaste prioriterade områdena för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Därefter följer snabbare handläggning och lägre kommunala avgifter.

Prioriterade områden för att förbättra företagsklimatet

Fördjupa dig ytterligare i resultatet här. För kommentarer och frågor kontakta näringslivsutvecklare.