Större mängder regn väntas

De närmaste dagarna väntas stora mängder regn. Det är bra att vara beredd ifall vattnet börjar stiga. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

SÅ HÄR FÖRBEREDER DU DIG INFÖR EN ÖVERSVÄMNING

• Förvara inte värdefulla saker och elektriska apparater i källare, ställ upp sådant som står på golvet i källaren på hyllor eller flytta det.
• Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
• Täpp igen golvbrunnar med ex filtar och något tungt, har ni skruvlock på dem stäng dessa.
• Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
• Placera bilen på en hög plats, inte i källaren.
• Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren om vatten tränger in i huset.
• Pumpa ut inkommande vatten med en länspump.