Socialstyrelsen frågar äldre om omsorgen

Under det första kvartalet 2022 genomför Socialstyrelsen en enkätundersökning om äldreomsorgen. Enkäten skickas ut med post till äldre personer i hela Sverige. Brevet kommer att skickas av Socialstyrelsen i mitten av januari.

Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet, senast den 27 mars 2022. På internet kan frågorna även besvaras på engelska, arabiska, finska, meänkieli och samiska.

Valdemarsviks kommun har på olika sätt informerat de äldre inom äldreomsorgen och deras anhöriga eller andra närstående om att enkäten är på väg. Information har skickats ut i samband med ett brev om taxor för 2022, men även delats ut som informationsblad via medarbetare i hemtjänst och på våra särskilda boenden.

För de äldre som har svårt att själva besvara enkäten ber vi anhöriga eller andra närstående om hjälp.

I slutet av juni kommer resultatet av undersökningen att publiceras på Socialstyrelsens hemsida. Valdemarsviks kommun kommer att redovisa resultatet av enkäten på olika sätt, såväl internt som externt. Resultatet kommer även vara en viktig del i det systematiska kvalitetsarbete som genomförs inom sektor stöd och omsorg.

Länkar

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om enkäten.