Snökäppar inför vintern

Vi vill uppmärksamma alla fastighetsägare och vägsamfälligheter på vikten av att sätta upp snökäppar inför den kommande vintern. Detta är ett återkommande bekymmer som har negativa konsekvenser för vår renhållningsentreprenör, och påverkar vår gemensamma insats för att hålla våra vägar och gator säkra.

I mörker och under eller efter ett snöfall kan det ibland vara nästan omöjligt att se var vägen går fram. Att sätta upp snökäppar längs vägkanterna spelar en avgörande roll för att minska risken för olyckor under vintertid.