Småföretagarnas Riksförbund har gjort en stor undersökning om småföretagens förutsättningar runt om i landet för tredje året i rad

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder småföretagare inom alla branscher. Organisationen är skapad av och drivs av småföretagare och har ca 30 000 medlemmar.

Pressmeddelande från Småföretagarnas Riksförbund 8 augusti 2022.

Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Valdemarsvik

Förutsättningarna för små företag i Valdemarsvik ligger nära riksgenomsnittet, men sämre än många andra kommuner i Östergötlands län. Jämfört med förra året har förutsättningarna förbättrats. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för tredje året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Valdemarsviks kommun är rankad 176 av 290. Det är 21 placeringar bättre än förra året.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster på den lokala marknaden. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Av samtliga kommuner i Östergötlands län har Ydre bäst förutsättningar, och hamnar på plats 1 av 290. Valdemarsvik ligger lägst i länet (plats 176 i hela landet).

Utmaningar och möjligheter i Valdemarsvik

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Valdemarsvik ligger påtagligt sämre till än snittet i fem av dessa, men bättre i fyra.

Valdemarsviks utmaningar och möjligheter

Demografin, den kommunala näringspolitiken och kommunens välfärdsåtagande drar ned kommunens betyg, medan kapitalförsörjningen, överlevnadsgraden bland nya företag och trygghetsinsatser är relativa styrkor.

Grannkommunernas styrkor och svagheter

Stora skillnader mellan kommuntyper

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Rankingen toppas i år av Ydre kommun, följt av skånska Vellinge och Älvsbyn i Norrbotten. En intressant förändring är att storstadskommunerna fått viss konkurrens av kommuner utanför dessa.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

Valdemarsvik är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en lågpendlingskommun nära större stad. Det finns sammanlagt 35 sådana här kommuner.

Valdemarsvik klarar sig sämre än de flesta av dem, och är rankad 22 av 35.

– De viktigaste åtgärderna, för en regering efter valet, är att förbättra villkoren för småföretagare genom att sänka arbetsgivaravgiften och garantera att polisen följer upp alla brott mot företag runt om i hela landet. Det måste bli tryggare och mer lönsamt att driva företag i Sverige, säger Peter Thörn, Småföretagarnas Riksförbund.

Glesbygdskommuner har sämre förutsättningar

Om Småföretagarindex

  • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
  • De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
  • Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.
  • Nima Sanandaji är författare till rapporten.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2022/