Valdemarsviks kommun på plats 167 i Sverige enligt SKRs NKI-ranking av företagsklimatet

 I en ny rapport som släpptes för 2022 års inrapportering av myndighetsärenden, kallad ”Insikt Öppna Jämförelser” som görs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA), har Valdemarsviks kommun rankats på plats 167 av Sveriges kommuner. Detta visar att kommunen har en godkänd nivå av kundnöjdhet, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

Nöjd-Kund-Index (NKI) är ett viktigt verktyg för att mäta kundnöjdhet och kvaliteten på en organisations tjänster. Rapporten är särskilt intressant eftersom det är första gången som Valdemarsviks kommun deltar i undersökningen sedan 2014.

NKI-undersökningen fokuserar på myndighetsärenden där företag haft kontakt med kommunen. Detta kan inkludera allt från bygglov, till tillstånd och tillsyn för att starta och driva ett företag. Genom att mäta kundnöjdheten inom dessa områden kan kommunen identifiera områden där de behöver förbättra sina tjänster för att öka kundnöjdheten.

Tittar man närmare på enskilda myndighetsområden ligger Valdemarsviks kommun på plats 129 i byggärenden, plats 77 i miljöärenden och plats 172 i livsmedelsärenden. Kommunen avser också mäta serveringstillståndsärenden som idag sköts i samarbete med Linköpings kommun, brandtillsyn som sköts av Räddningstjänsten Östergötland (RTÖG) samt upphandlingar (NKU). För 2022 har dock inte antalet inrapporterade ärenden varit tillräckligt många för att inkluderas i rankingen.

Även om Valdemarsviks kommun har en godkänd nivå av kundnöjdhet enligt rapporten, bör kommunen se till att inte slappna av utan fortsätta att arbeta för att höja nivån av kundnöjdhet. Svaren från undersökningen följs upp löpande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi är glada över att de som haft kontakt med kommunen i sin helhet är nöjda men ser förbättringsmöjligheter i bland annat kommunikation via hemsidan, e-tjänster samt vägledning och rådgivning i myndighetsärenden, säger Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare på kommunen.

I Östergötland rankas Valdemarsviks kommun på plats 6 av totalt 9 kommuner. Detta betyder att det finns några kommuner i regionen som presterar bättre än Valdemarsvik, men också att det finns några kommuner som presterar sämre. Intressant i sammanhanget är att Valdemarsvik och Söderköping delar plan- och byggkontor samt miljö- och hälsokontor och därmed samma handläggare men där företag i respektive kommun gett ärendehanteringen olika bedömning.

Läs hela rapporten här