Skriver under för en stark demokrati

Valdemarsviks kommun har undertecknat deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen uppmärksammar att det i år är 100 år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige.

Den 26 januari 1921, fattades det slutgiltiga beslutet att införa allmän rösträtt i Sverige. Därmed fick män och kvinnor samma demokratiska rättigheter. Det är nu 100 år sedan, vilket uppmärksammas på lika sätt runtom i landet. Så även i Valdemarsvik, där deklarationen för en stark demokrati undertecknats idag.

– Genom att underteckna deklarationen visar vi att vi står upp för alla människors lika värde. På olika sätt kommer vi under det kommande året uppmärksamma demokratin och sprida kunskap om hur det demokratiska systemet fungerar, säger Mattias Geving, kommunstyrelsens ordförande.

Bakom deklarationen står kommittén Demokratin 100 år, som syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick. Deklarationen ska även uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen.

– Sveriges demokrati står på en stabil grund, men vi kan inte ta demokratin för given. Vi behöver fortsätta inkludera människor, öka insynen och delaktigheten. Vi behöver lyssna till de ungas röster och visa dem att deras åsikter ska tas på allvar. Genom att underteckna deklarationen visar vi att vi fortsätter vårt arbete för en stark demokrati även i vår kommun, säger Mattias Geving.

Deklarationen är inte ett juridiskt bindande avtal, utan ett frivilligt åtagande för att stärka demokratin. I början av 2022 ska alla aktörer som undertecknat deklarationen lämna in en kort beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till åtagandena.


Här undertecknar Mattias Geving demokratideklarationen: