Skolskjutstiderna – justerats from den 6 september

Skolskjutstiderna –  justerats from den 6 september

Skolskjutstiderna kommer att justerats för en del barn inom kommunal grundskola.

Det beror till stor del på vattenskadan på Vammarskolan. Nya listor skickas ut till alla, även till de som inte får någon ändring. Detta för att säkerställa att vi inte missar någon.

→ Nya tiderna kommer att börja gälla från måndag den 6 september.