Sinf, Svensk Industriförening, erbjuder kostnadsfritt ägarskiftesstöd

Företagarna har i en rapport granskat Sveriges företagsledares ålder. Valdemarsviks kommun är i rapporten på plats 113 av 290 med 19,3 procent aktiebolag som har en företagsledare som är över 65 år. Det är totalt 42 bolag. Nu erbjuder Sinf fram till och med den 31 augusti 2023 kostnadsfritt stöd kring ägar- och generationsskiften.

Vill du säkra att företaget lever vidare väl även när du drar dig tillbaka? Är du mån om att få det bra för dig, familjen och medarbetarna i ett skifte? Behöver verksamheten trimmas för att bli riktigt säljmässig? Är det svårt att hitta en köpare? Är du osäker kring värdet av ditt företag? Gäller det ett generationsskifte? Det finns många frågor, men det finns lösningar på alla frågor, även din.

Bara i Sverige kan ägarskiften rädda massor av fina företag och säkra upp emot 1 miljon arbetstillfällen.

Kontakta Sinf eller delta i webbinarium HÄR

Sinf verkar som kunskapsstöd till Tillväxtverket och erhåller initialt stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) mellan 2021–2023 för att hjälpa er som behöver, genomgår eller har genomgått ett ägarskifte. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.