Samråd om Fallingebergs vattenskyddsområde

Valdemarsviks kommun ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen inom kommunen. I uppdraget ingår att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning. Därför har Valdemarsviks kommun låtit ta fram förslag till ett nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Fallingeberg.

Fallingebergs vattenskyddsområde

Boende och verksamhetsutövare inom södra delen av Yxningens avrinningsområde, samt Fallingebergssjön kan komma att beröras av det planerade vattenskyddsområdet. Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslaget och att komma med dina synpunkter.

För att ge alla boende och verksamhetsutövare inom det planerade vattenskyddsområdet all erforderlig information samt för att ge samtliga berörda möjlighet till en konstruktiv samrådsdialog bjuder Valdemarsviks kommun in till informationsmöte den 22 september 2022 kl. 17:00. Plats: Stora Studion, Funkishuset, Valdemarsvik.

Du kan redan nu tala om för oss vad du tycker!

Om du har några synpunkter behöver vi ha dem i skriftlig form (e-post går bra) senast den 6 oktober 2022. Det är viktigt att du anger namn, adress eller fastighetsbeteckning samt telefonnummer.

Hör av dig med dina frågor till:
Rickard Sallermo
Rickard.sallermo@valdemarsvik.se
Tel: 0123-19149

Hör av dig med dina synpunkter till:
Valdemarsviks kommun
Storgatan 37
615 80 Valdemarsvik
Kommun@valdemarsvik.se