Säker hantering av döda vilda fåglar

Hittar du en död fågel är det viktigt att du inte tar i den med händerna. Låt den ligga kvar, eller använd handskar om du väljer att gräva ner den eller lägga den i plastpåse för att kasta den i soporna. Tvätta händerna noga efter hantering av död fågel. Det är också bra om du anmäler till SVA på deras hemsida.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påvisas hos vilda fåglar. Vilda fåglar, särskilt
sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i
spridning av viruset. Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning.

I likhet med de flesta andra europeiska länder, och i enlighet med EU:s lagstiftning, har Sverige övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder i Europa under de senaste åren, har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

Vad ska jag göra om jag hittar en död fågel?

I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färsk träck (avföring) från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör ej personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar.

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan du välja något av nedanstående
alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar
och tvätta händerna efter hantering.

 • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
 • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
 • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld
  till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en
  plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat
  brännbart material.
 • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan
  bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas
  med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Övrig information

Om du hittar en död vild fågel är det bra om du rapporterar det till SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) webbsida.