Robotdiktatorn lär barn om demokrati

Robotdiktatorn lär barn om demokrati

Vad är demokrati? Hur fungerar det? Vad krävs för att det ska fungera? Och vad är alternativet? Det var temat i föreställningen Robotdiktatorn för kommunens alla andraklassare.

Under veckan som gått har alla elever i årskurs två i Valdemarsviks kommun fått träffa Mittiprickteatern för att tillsammans utforska demokrati. De har väckt frågor, sökt svar och på ett lekfullt sätt fått en hel del nya insikter om beslutsfattande, medmänsklighet och svårigheten med att komma överens.

– I alla möjliga sammanhang talas det om demokrati och hur viktigt det är att försvara den. Fast det är inte helt lätt för ett barn att förstå vad demokrati är. För i barnens värld är det ändå alltid en vuxen som kommer att bestämma i slutändan. Ett barn som nyfiket försöker förstå hur demokrati fungerar genom att följa nyhetsrapporter på radio och TV får inte mycket hjälp och vägledning. Det är väldigt många arga och missnöjda vuxna som klagar över beslut som tagits, över att det tar för lång tid att besluta eller rent av att demokratin inte fungerar, beskriver Mittiprickteatern föreställningen på sin hemsida.

– Förutom att se föreställningen har lärarna även fått till sig ett lärarmaterial för att varje klass ska kunna arbeta vidare med frågorna. Det är ett jättebra upplägg, och vi har givetvis varit mycket noga med att hålla alla restriktioner för att genomföra föreställningarna på ett säkert sätt. Kultur har planerat och säkerställt såväl lokaler som transporter. Ett stort tack vill jag rikta till Folkets Hus föreningen i Gusum och Kenneth Quick som alltid ställer upp gjort ett jättejobb, berättar Gun Töllefsen, Kultur- och bibliotekschef.

Föreställningen är en satsning som finansierats genom ”Skapande skola”. På detta sätt vill Kultur- och grundskolan bidra till den deklaration för en stark demokrati som Valdemarsviks kommun skrivit under.

– Vi behöver prata om demokrati på alla nivåer i vårt samhälle, och för skolans del är detta en naturlig koppling till läroplanen och skolans demokratiuppdrag. Jag är så glad över att denna satsning kunnat genomföras, och att Kulturenheten är så engagerade i dessa frågor. Det är ett fint exempel på samverkan mellan olika verksamheter i vår kommun, säger Mattias Geving, kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Mittiprickteatern