Reparation av Ångbåtskajen – Begränsad framkomlighet

Området med begränsad framkomlighet där reparationer genomförs.

Entreprenören som ska genomföra reparationer vid Ångbåtskajen påbörjar etablering med byggstart måndag 15 januari. Detta innebär att ställplatser inom området är avstängda och det råder begränsad framkomlighet i hamnen under vissa tider. Se bild för aktuellt område.

Arbetet beräknas vara klara 14 juni 2024.

Information kommer att uppdateras löpande under arbetets gång.