Ramp för rörelsehindrade saknas vid Sandgärdet

Vid Sandgärdets badplats saknas rampen för rörelsehindrade.

Orsaken är att det saknas reservdelar, och att den därför inte kunnat monteras och läggas i.

Vi beklagar detta och den besvikelse avsaknaden av ramp kan ha medfört för badande på Sandgärdet. Vi hoppas kunna få rampen på plats så snart som möjligt, men har i dagsläget ingen prognos för när reservdelarna kan vara på plats.