Rådet har varit rådgivande i:

Näringslivsrådet ska vara rådgivande när Valdemarsviks kommun planerar sådant av allmänt intresse där näringslivet berörs. T ex revidering av översiktsplanering, infrastrukturfrågor, offentliga upphandlingar, konkurrens från offentliga verksamheter, brottsförebyggande arbete, kompetensförsörjning samt hållbar utveckling.

Rådets mål är alltid att underlätta för det lokala näringslivet i kommunen.

Under 2023 har näringslivsrådet varit delaktiga och rådgivande i följande processer.

  • Rådet har aktualiserat frågan om kommunens 48-timmarsregel, dvs att svar eller återkoppling från tjänstemän och politiker ska ges inom 2 arbetsdagar. Det har resulterat i att kommunen nu reviderar den och återigen ska få en ny policy för hur telefon- och mail hanteras. Uppföljning väntas.
  • Råder har fått tycka till om upphandlingen av Fyruddens hamn och utformningen av den. Upphandlingen väntas skickas ut sista veckan i mars.
  • Råder har fått inbjudan till delaktighet i orienteringsevenemanget Swedish League på Grännäs den 15-16 april