Prao och praktik – viktiga steg ut på arbetsmarknaden

För våra skolungdomar och för elever i vuxenutbildning är prao och praktik en mycket viktig del i lärandet, och för framtiden. För många kan den praktiska erfarenhet man får genom skolan vara det första viktiga insteget på arbetsmarknaden.

– Vi minns nog alla den där första kontakten med en riktig arbetsplats. Den är oerhört viktig och just därför är prao och praktik även en del i läroplanen. Dock behöver vi även goda samarbeten med näringslivet för att vi ska lyckas med vårt uppdrag, berättar Caroline Hedvall, chef för sektor barn, utbildning och arbetsmarknad.

Inom sektorn har man just nu ett stort behov av prao- och praktikplatser under våren och sommaren, även om behovet finns under hela året. På grund av pandemin har många haft svårt att ta emot elever, varför sektorn nu söker fler företag som kan hjälpa till.

– Vi ber nu alla som driver företag eller andra typer av verksamheter, att ta en funderare kring möjligheten att ta emot en elev. Det mest akuta just nu är att se till att våra niondeklassare får sin praktik som skjutits upp under pandemin. Det rör sig om en vecka för ett 80-tal elever. Vi söker även feriepraktikplatser för sommaren, berättar Caroline Hedvall.

Har ditt företag eller din organisation möjlighet att ta emot en elev under våren eller sommaren? Ta kontakt med Freddy Moberg som kan ge mer information om vilka alternativ som finns. För praoelever är praktiken planerad till vecka 20, den 17-21 maj.

– Vi är så tacksamma för alla som vill hjälpa våra unga till den där första viktiga inblicken i arbetslivet. Det är ju inte bara en insats för dem, det är också en insats för vårt samhälle på både kort och lång sikt, avslutar Caroline Hedvall.