Positiva miljöeffekter rapporteras

Positiva miljöeffekter rapporteras

Gatu- och fastighetskontoret har under ett par år genomfört ett antal åtgärder för att förbättra vår miljö. I 2018 års miljöbokslut delar medarbetarna med sig av resultaten.

– Vi har under året helt bytt ut vår diesel mot fossilfritt bränsle. Det är årets största miljöförbättrande åtgärd, berättar Carina Pettersson, miljökoordinator på Gatu- och fastighetskontoret.

Det fossilfria drivmedlet HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja, är ett enkelt och klimatsmart alternativ till fossil diesel. Bränslet tillverkas av 100% förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, och släpper inte ut någon ny koldioxid i atmosfären.

Utöver denna åtgärd redovisas fler positiva effekter i rapporten. Inom samtliga målområden har åtgärder vidtagits, och flertalet av miljömålen har uppnåtts. Blir du nyfiken på vad som genomförts? Du hittar rapporten i sin helhet här.