Personligt ombud – Hjälp till hjälpen

Har du behov av ett personligt ombud? Eller känner du någon som kan behöva vår hjälp? Personligt ombud är ett stöd som kan ges till personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Personligt ombud är en tjänst för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som behöver hjälp med att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället. Personligt ombud kan fungera som hjälp till hjälpen.

Personligt ombud är ett stöd för dig som är 18 år och äldre och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Du behöver också vara folkbokförd i Valdemarsviks kommun.

Verksamheten är ingen myndighet och är kostnadsfri. De personliga ombuden har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera.

På denna sida kan du läsa mer om Personligt ombud.