Pandemin med covid-19 går in i en ny fas

Den 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Den viktigaste rekommendationen framöver är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vaccinationerna är och förblir det enskilt viktigaste för att kunna skapa ett robust samhälle som står emot hälsohot, exempelvis från nya virusvarianter och nya vågor av smittspridning med covid-19. Vaccin skyddar genom att minska risken för sjukdom, allvarlig sjukdom och död.

– Ett stabilt samhälle kan bara byggas på en god hälsa i hela befolkningen, med jämlika förutsättningar till en god hälsa i alla grupper, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

De flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället tas bort den 9 februari. Då går hanteringen av pandemin in i en ny fas, tack vare hög immunitet i befolkningen och tack vare att den senaste virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom.

Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår

  1. Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
  2. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
  3. Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Skydd för personer med ökad risk för allvarlig sjukdom

Regionerna rekommenderas att fokusera testning och smittspårning till att skydda personer i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen som har ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Åtgärder som minskar riskerna för smittspridning bland särskilt riskutsatta är fortsatt mycket viktiga.

– Det har varit centralt under hela pandemin att skydda de som riskerar de allra mest allvarliga konsekvenserna av smitta, och ska så vara även fortsättningsvis, säger Karin Tegmark Wisell.

Källa: Folkhälsomyndigheten