På remiss: Riktlinjer för förenings- och projektstöd

Valdemarsviks kommun har tagit fram ett nytt förslag till Riktlinjer för förenings- och projektstöd. Kommunstyrelsen beslutade att förslaget ska skickas på remiss för att föreningar i kommunen ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter.

Om du önskar lämna synpunkter på förslaget kan du göra det genom e-post till kommun@valdemarsvik.se eller brev till Valdemarsviks kommun, 615 80 Valdemarsvik. Märk e-post eller brev med ”Riktlinjer för förenings- och projektstöd”. Vi behöver ha dina synpunkter senast den 29 april 2022.

Förslaget till nya riktlinjer kommer presenteras under föreningsrådets möte den 5 april och då kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.