Östergötlands bästa tillväxt 2022

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Valdemarsvik i Östergötlands län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Mjölby respektive Motala kommun.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna.

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Valdemarsvik toppar i Östergötland är extra roligt eftersom det visar att enträget arbete med tiden ger resultat. Valdemarsvik har tidigare haft betydligt mer undanskymda placeringar, så årets utfall tyder på att kommunen ur ett företagsperspektiv är på rätt väg, fortsätter han.

– Som en utpräglad skärgårdskommun, kanske i lite skymundan, med en stor ökning av befolkningen under sommarmånaderna har vi ett näringsliv som bygger på många små företag, ofta enmans, som framför allt är verksamma inom traditionella hantverksyrken, säger Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare i Valdemarsviks kommun.

Mycket är entreprenörsdrivet och det gäller också för de industriföretag som finns i kommunen. Som näringslivsutvecklare ser Sarah ljust på hur näringslivet i Valdemarsvik ska kunna utvecklas och växa genom nyetableringar.

– Ett fokusområde som vi arbetar mycket med, och där det finns en stor potential, är besöksnäringen. Vi har flera unika skärgårdsmiljöer och en lika unik natur som redan många besökare, men som kan bli fler med tanke på att vi ligger bra till med närhet till såväl Linköping och Norrköping, men också Stockholm och övriga Mälardalen. Det är också därför vi har en tjänst som skärgårdsutvecklare för att ta tillvara på skärgårdens möjligheter i vid mening.

Ett annat område som Sarah Åkerblom lyfter fram är kommunikationen mellan näringslivet och kommunen.

– För att vara en bra kommun att driva företag i måste beslutsvägarna vara korta och raka. Som företagare ska man veta att man snabbt kan få svar på eventuella frågor, men också att kommunen arbetar aktivt för att stimulera näringslivet så att befintliga företag kan växa parallellt med att nya kommer till, avslutar hon.

Grattis till företagen som uppfyllt alla tre kriterier

  • Nyanställt
  • Ökat sin omsättning
  • Gått med vinst

Anders Mattsson Finsnickeri AB
Café Kårtorp AB
Cutting Metal Works i Valdemarsvik Aktiebolag
Euro Step News Agency AB
FAZTHO AB
Flexmac Industri AB
Gryts Motor & Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Gräsmarö Skärgårdstjänst AB
Orrens Hamn AB
Petter Jonssons Rör & Elbyrå AB
Sandbladh Tak & Plåt AB
Sport Bemanning Valdemarsvik AB
Stora Mossen Production AB
Titanix Turné AB
Valdemarsviks El AB
Vikens Entreprenad i Sverige AB
Väg och Byggnad Harryson Aktiebolag
Ymer Production AB
Åtvidabergs Sotning & Ventilationsservice AB

Mer information hittar du på syna.se: Bästa Tillväxt 2022 – Valdemarsviks kommun.