Omfattande stödpaket ska lyfta föreningslivet

Kommunstyrelsen har beslutat om ett extra föreningsstöd under 2022 till det lokala föreningslivet. - Många föreningar har haft det tufft under pandemin. Medlemmar har lämnat, ledare har slutat. Genom ett riktat stöd vill vi nu göra allt vi kan för att stötta föreningar i deras arbete att blåsa nytt liv i verksamheterna, säger Lars Beckman, kommunstyrelsens ordförande (S).

Under pandemin har föreningslivet haft det tufft. Verksamheten har omfattats av restriktioner för att minska risken för smittspridning – restriktioner som varit nödvändiga, men som även lett till att många lämnat föreningslivet, såväl aktiva som ledare. Det är detta kommunstyrelsen nu vill ändra på. Under 2022 kan föreningar därför söka extra bidrag som ska användas för att få tidigare medlemmar att återvända och nya medlemmar att upptäcka det rika utbud av föreningar som finns i kommunen.

Kommunstyrelsen har avsatt 500 000 kronor i extra föreningsstöd under 2022. Föreningar kan söka bidrag för projekt eller andra insatser motsvarande en kostnad om maximalt 50 000 kronor per förening.

– Det är en stor satsning vi gör som på olika sätt ska bidra till att föreningar får ökade möjligheter att locka tillbaka medlemmar och samtidigt utöka sin verksamhet med nya medlemmar. Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom marknadsföringsinsatser, olika typer av evenemang eller satsningar i form av investeringar i lokaler, utrustning eller personal. Vi inte nog kan överskatta värdet av föreningslivets betydelse som ett kitt som binder samman människor i vår kommun och gör stor skillnad, menar Lars Beckman.

Sista dag för att lämna in ansökan till Kommunstyrelsens arbetsutskott är den 30 april 2022. Ansökan görs via digitalt formulär på kommunens hemsida.