Per Hanö (SD), Annelie Noort (KD), Per Hollertz (M), Stefan Kemle (LpO)

Nytt styre i Valdemarsviks kommun

Idag blev det klart att Valdemarsviks kommun kommer ledas av en ny konstellation de kommande fyra åren. Det nya styret består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och Kristdemokraterna.

–Det är en logisk konstellation eftersom alla partier gick framåt i valet och vi har samsyn i de flesta frågor. Sakpolitiskt ligger vi nära varandra och vi ser oss inte som fyra enskilda partier utan som en gemensam grupp för Valdemarsviks bästa, säger Per Hollertz, Moderaterna.

Partierna är eniga om att den negativa befolkningstrenden är en ödesfråga med hög prioritet som är kopplad till många områden.

– Att Valdemarsvik stadigt minskar i befolkning är en ödesfråga som innefattar många områden. Det hänger ihop med allt från företagsklimat till skolresultat och marknadsföring av vår kommun, säger Stefan Kemle, Landsbygdspartiet Oberoende.

– Vi ska arbeta för goda förutsättningar att driva och utveckla företag i Valdemarsvik. Vi vill även göra satsningar för vård och omsorg, inte minst att göra vårdyrket attraktivt, säger Annelie Noort, Kristdemokraterna.

Trots tider med hög inflation och skenande energipriser ser det nya styret positivt på framtida ekonomiska utmaningar.

– Vi är väl medvetna om det ekonomiska läget men vi tror på Valdemarsvik. Genom gott samarbete, bredd och öppen dialog kommer vi ta oss an utmaningarna med tillförsikt, säger Per Hanö, Sverigedemokraterna.

Avslutningsvis skickar det nya styret med en hälsning till kommunens invånare och medarbetare.

– Vi står ödmjuka inför uppgiften att styra kommunen och det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. Våra dörrar står alltid öppna för dialog.

Nya styret tillträder den 1 januari 2023.

Kommunalrådsposterna i det nya styret:
Per Hollertz (M): 80% tjänst som kommunalråd och tillträdande ordförande kommunstyrelsen.
Per Hanö (SD): 60% tjänst som kommunalråd med ansvar för Stöd- och omsorgsfrågor.
Stefan Kemle (LpO): 40% tjänst som kommunalråd med ansvar för Barn- och utbildningsfrågor.