Nya tider för näringslivsrådet

I torsdags, den 27 oktober, beslutade näringslivsrådet om nya riktlinjer, nya medlemmar och ny ordförande. Kommunalråd Jenny Elander Ek som tidigare innehaft ordförandeposten lämnade då över klubban till Jan-Peder Dareus, en Grytsbaserad företagare med lång erfarenhet från industrin världen över.

Förutom dessa beslut diskuterades särskilt kommunens telefon- och mailpolicy, Gamlebofjärdens nybildade naturreservat och hur rådet ska nå ut och synas för att alla företag i kommunen ska veta om att de kan vända sig med sina ärenden till näringslivsrådet. Minnesanteckningar med bilagor hittar du längst ner på denna sida.

De nya riktlinjerna togs fram med avsikten att göra näringslivsrådet mer dynamiskt och eftersträva jämställdhet och mångfald i sin sammansättning. Rådets huvudsakliga syfte är att utifrån kommunens nuvarande näringslivsstrategi formulera konkreta aktiviteter och mål som också följs upp i näringslivsrådet med huvudsakligt syfte att förbättra Valdemarsviks företagsklimat, skapa tillväxt och utveckling. Rådet ska särskilt fokusera på de områden där det offentliga och privata möts för bättre ömsesidig förståelse, ökad effektivitet och framför allt utveckling.

Förutom Jan-Peder valdes ytterligare medlemmar in. Idag består rådet av följande representanter:

 • Jan-Peder Dareus, Japeda Consulting AB (ordförande)
 • Jenny Elander Ek (C) kommunalråd
 • Per Hollertz (M) oppositionsråd
 • Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare
 • Karl Öhlander, kommundirektör
 • Nina Karlsson, Turistföreningen
 • Björn Johnsson, Företagarna
 • Åke Rolf, NyföretagarCentrum Söderköping Valdemarsvik
 • Tobias Karlsson, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank
 • Albert Harrysson, Harryssons Väg & Byggnad
 • Vilma Johansson, Hårlagret 1
 • Peter Ingemarsson, Nordic Brass
 • Eva-Lena Svensson, Hemma hos Elsa
 • Johan Lefvert, Vikens Tak & Plåt
 • Isabelle Wikner, Fogelvik Fastigheter
 • Tor Sandström, Optikern i Vika

Har du något du vill att vi tar upp i näringslivsrådet?
Välkommen att kontakta någon av personerna i rådet!

Nästa näringslivsråd är den 1 december kl 18-20.