Ny mötesplats i Gryt: Samarbete med föreningar och finansiering från Regionen, Kommunen och Sparbanken

I Gryt är det just nu något spännande på gång. Ett platsutvecklingsprojekt tar form med stöd från Region Östergötland, Valdemarsviks kommun och Valdemarsviks Sparbank. Syftet med detta projekt är att omvandla Stallplan till en trevlig mötesplats som välkomnar människor i alla åldrar.

Planen för platsen har tagits fram tillsammans och i samråd med representanter från lokala föreningar i Gryt och pedagoger på Gryts förskola har tillfrågats. Deras åsikter och önskemål har varit centrala i planeringen av Stallplan och gemensamt har de önskat bl a en aktivitetsyta för barn, grillplats, sittplatser och bord, en charmig pergola, möjligheter för ”torghandel” vid evenemang, växtlighet och uppdaterade informationstavlor för turister. Kommunens ramavtalare, Harryssons Väg och Byggnad AB, har gestaltat dessa önskemål genom fina renderingar som visar visionen för den färdiga platsen (se bilder nedan).

Det är också värt att notera att Svenska kyrkan, som äger intilliggande mark, har varit välvillig och hjälpsam genom att ge sitt godkännande för projektet, trots att det delvis berör deras mark. Dessutom har Valdemarsviks Sparbank ställt sitt stöd bakom projektet och lovat att bidra med det lilla extra för att sätta guldkant på Stallplan.

Hittills har detta projekt visat på det starka engagemanget från Gryts samhälle för att göra sin plats ännu bättre. Vi ser fram emot att se Stallplan förvandlas till den trevliga, generationsövergripande mötesplats som Gryt förtjänar.

För frågor om projektet kontakta sarah.akerblom@valdemarsvik.se

Observera att renderingarna är visionsbilder för projektet och att det färdiga platsen kan komma att skilja från bilderna.