Ny gång- och cykelväg på Norrgatan

I måndags påbörjades arbetet med ny gång- och cykelväg på Norrgatan. Sträckan avser ishallen och skolbarnens hållplats. Det blir även två gångpassager över Norrgatan som ökar tryggheten för gående.
Arbetet beräknas vara klart under april månad.