Nu genomförs undersökningen ”Kritik på teknik”

Nu genomförs enkäten Kritik på teknik som låter dig som är kommuninvånare att betygsätta hur den kommunala tekniken fungerar. Med teknik avses gata, park, vatten, avfall och hanteringen av hushållsavfall.

Syftet med enkätundersökningen är att få en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar. Vi vill också ta reda på om kommunen lever upp till de förväntningar som finns, eller om det finns brister som behöver åtgärdas.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som utvecklat undersökningen. Samma undersökning genomförs i många kommuner runt om i landet. Antalet kommuner som medverkar har stadigt ökat sedan starten och vid senaste undersökningen deltog drygt var tredje kommun. I år deltar Valdemarsviks kommun.

Så går undersökningen till

Ett informationsbrev om enkäten skickas ut med post till slumpvis utvalda invånare. Enkäten kan besvaras både genom att fylla i undersökningen på papper, eller genom webblänk. Senast den 30 april behöver ditt svar ha kommit in.

Har du frågor?

Det är Institutet för Kvalitetsindikatorer AB som hanterar enkäten på uppdrag av SKR. Om du har frågor om enkäten kan du vända dig till dem via e-post info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20 på vardagar mellan klockan 09.00-12.00.