Nu bygger vi ny förskola vid Loviseberg

Idag, måndag den 14 september inleds arbetet med att bygga en ny förskola vid Loviseberg. Arbetet kommer att avslutas till sommaren 2021.

I den första etappen rivs den gamla skollängan och därefter inleds grävarbete för VA och värme. I nästa steg tas paviljongerna bort, innan byggnation av ny förskola startar.

I området kring Lovisebergs förskola kommer det nu tidvis vara mer trafik och verksamhet än vanligt, vilket kan orsaka störningar och begränsad framkomlighet.

Vi hoppas på din förståelse och visad hänsyn under byggtiden.