Nätverksträffar för ömsesidig förståelse och samverkan

Nätverksträffar för ömsesidig förståelse och samverkan

Den senaste tiden har inneburit flera träffar för inspiration, samverkan, förståelse och dialog mellan kommun och näringsliv.

Flera ”walk and talks”, eller promenader med kommunrepresentanter och kommuninvånare och/eller företagare har genomförts i kommunens olika delar; alltifrån promenader i centrala Valdemarsvik, i Gryt, i Gusum och senast i Tryserum. Framför oss har vi Ringarum den 25/5 och Östra Ed den 13/6. (Mer information om tid och plats kommer.) Avsikten är att fånga upp intressen, åsikter och kärnfrågor på ortsnivå och lära känna varandra.

Nyligen anordnades också dialogmöte inför upphandlingen av ramavtal för hantverkare som tekniska kontoret kommer gå ut med efter sommaren. Representanter från organisationen Företagarna, lokalt, regionalt och nationellt var på plats utöver en handfull lokala hantverkare med intresse att lämna anbud. Syftet var förstås att skapa förståelse mellan hantverkarna och kommunens tjänstemän i frågor som rör upphandling.

Tillsammans med Sweden by Bike, Tindered, Valdemarsviks turistbyrå och kommunens friluftssamordnare Fredrik Törnborg genomfördes en inspirationsträff för besöksnäringen (och alla andra företag som ville närvara) i Kvarnen i Valdemarsvik där ”naturupplevelser i världsklass” var på agendan. Vacker natur har Valdemarsvik gott om och därtill har vi den längsta delen av Östgötaleden i just vår kommun. Fokus var därmed för samtliga att lära känna kommunens utbud av leder och reservat, målgrupper inom naturturismen samt inspireras till paketering av kringtjänster runt naturen som kärnprodukt. Få men mycket engagerade entreprenörer deltog och delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Vi tackar för senaste tidens engagemang från våra företagare och nu när pandemin officiellt är bakom oss ser vi fram emot fler nätverksträffar med näringslivet i Valdemarsviks kommun – för ömsesidig förståelse och inspiration!