Miljökontoret kontrollerar rökfria miljöer

Miljökontoret kontrollerar rökfria miljöer

Miljökontoret kommer under våren att kontrollera lekplatser som rökfria miljöer. Varför är det lagstiftat om rökfria miljöer?

Sverige, tillsammans med många andra länder, arbetar för att minska tobaksbruket och rökningen i samhället. Det är för att skydda hälsan hos befolkningen, framförallt barn och ungas hälsa.

Genom att andas in andras tobaksrök riskerar man att utsättas för samma skadliga ämnen som den person som röker och det gäller även utomhus.

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden, även vattenpipa och e-cigaretter. Då det kan irritera luftvägar och lungor samt innehålla hälsofarliga ämnen som exempelvis nikotin.

Genom rökförbud ges alla samma möjligheter att vistas på allmänna platser. Det betyder att även de som av hälsoskäl inte bör eller vill utsättas för rök kan sitta på till exempel uteserveringar, leka i lekparken eller vänta på bussen utan risk för deras hälsa.

Rökfria miljöer bidrar till att rökbeteendet blir mindre synligt i samhället för barn och unga, och när färre vuxna röker kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka.

Rökförbudet på allmänna platser respekteras av de flesta och skapar miljöer som är öppna för alla. Det ska vi fortsätta med av omtanke för varandra.

Folkhälsomyndigheten – Rökfri miljö