Miljöbilen hämtar farligt avfall 3 maj

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. I Valdemarsviks kommun lämnar du som är privatperson ditt farliga avfall från hushållet på Valdemarsviks återvinningscentral på Bäckadalsgatan 4, eller till miljöbilen.

Fredag den 3 maj är det dags för första hämtningen i år. Nedan hittar du turlistan.