Med tecken stärker vi språkutvecklingen i förskolan

Med tecken stärker vi språkutvecklingen i förskolan

Under tio måndagskvällar under hösten kommer alla pedagoger på Lovisebergs förskola att gå en utbildning i TAKK, tecken som komplement till kommunikation. Syftet är att främja språkutvecklingen för alla barn.

Vid det första utbildningstillfället i TAKK under måndagskvällen den 6 september deltog den första gruppen med pedagoger på Lovisebergs förskola. Ytterligare nio utbildningstillfällen ska genomföras, totalt fem tillfällen per personalgrupp, innan satsningen utvärderas och eventuellt utökas för att omfatta alla förskolor i kommunen. TAKK är en metod för att stödja kommunikation. Förkortningen står för Tecken Alternativ Kompletterande Kommunikation och är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken.

– TAKK har visat sig ha positiva effekter för språkutvecklingen generellt på förskolor. Att arbeta med tecken är också inkluderande genom att vi alla tecknar tillsammans, oavsett om vi har en funktionsvariation eller inte. Dessutom tycker både barn och pedagoger att det är roligt att teckna och det är ju minst lika viktigt, berättar Mimmi Trysberg, rektor för förskolorna i Valdemarsviks kommun.

De första utbildningstillfällena med pedagogerna på Lovisebergs förskola är ett försök som kommer att utvärderas. Om resultatet motsvarar förväntningarna kommer samtlig personal på alla förskolor få utbildning.

– Vi har nu haft det första utbildningstillfället och jag ser verkligen fram emot de återstående. Och framför allt ser jag fram emot att se mer kommunikation med tecken som komplement på våra förskolor, berättar Mimmi Trysberg.