Med anledning av branden i Ringarum

UPPDATERINGAR (avslutade):

2023-10-06, klockan 17.50: Beslut är fattat om att Ringarums förskola öppnar igen som vanligt på måndag 9 oktober.

Krisledningsgruppen har haft ett avslutande möte gällande händelsen. Fortsatt arbete och stöd sker vid behov genom respektive sektor.

Vi avslutar därmed uppdateringarna i denna nyhet.

2023-10-06, klockan 09.50: Uttalande, Kommunfullmäktiges ordförande:

–Våra tankar går till alla som har drabbats av den tragiska branden i Ringarum.
Vi vill rikta våra djupaste kondoleanser till den omkomnes anhöriga – vårt varmaste deltagande i er svåra sorg.
Vi vill även rikta ett tack till polis, räddningstjänst, medarbetare och övriga som har varit engagerade i insatsen under natten och dagen.

Mathias Knutsson
Kommunfullmäktiges ordförande, Valdemarsviks kommun

2023-10-05, klockan 14.10: Centrala barn- och elevhälsan kommer vara representerade på Ringarums skola under hela fredagen 6 oktober, samt på både förskola och skola måndag 9 oktober.

2023-10-05, klockan 12.00: Räddningstjänsten har meddelat att byggnaden inom kort kommer att rivas. Detta innebär ytterligare rökutveckling samt att aska kan spridas i närområdet. Därför kommer förskolan i Ringarum hålla stängd under morgondagen, fredag 6 oktober.

Kyrkan i Ringarum meddelar att dem håller öppet och erbjuder stöd fram till klockan 19.00 ikväll.


Under natten den 5 oktober bröt en brand ut i en hyresfastighet i Ringarum. Vi har fått information från polis och räddningstjänst att en person har omkommit i samband med händelsen.

Kommunens krisledningsgrupp aktiverades under natten för att samordna insatser och resurser. Bland de åtgärder som har vidtagits finns samordning med elevhälsan och individ- och familjeomsorg för att stödja de som har påverkats av händelsen, samt vidare stöd för barn i förskola och skola under dagen. På grund av rökutveckling under släckningsarbetet hålls förskolan i Ringarum stäng tills vidare.

Valdemarsviks kommun fortsätter arbeta under dagen för att säkerställa att nödvändiga åtgärder och resurser finns tillgängliga för att hantera situationen och ge det stöd som behövs.

För vårdnadshavare och anhöriga finns det stöd från Valdemarsviks kommun på Ringarums skola under hela dagen. Vi vill även informera om att Kyrkan har en präst på plats i Ringarums församlingshem för att erbjuda stöd.

Vi vill uttrycka vårt djupaste deltagande och medkänsla till nära och kära till den omkomne, och till boende som förlorat sina hem. Våra tankar går till dem i denna svåra stund.

Informationen uppdateras löpande..