Manifestation på årsdagen av Rysslands invasionskrig i Ukraina

Valdemarsviks kommun och Valdemarsviks Sparbank anordnar tillsammans en manifestation på årsdagen av Rysslands invasionskrig i Ukraina. Manifestationen kommer att äga rum fredagen den 24 februari mellan klockan 8.30–10.00 i Valdemarsviks Sparbanks lokaler.

Ordförande i kommunfullmäktige, Mathias Knutsson, kommunstyrelsens ordförande, Per Hollertz, oppositionsråd Lars Beckman och kyrkoherde Lars Linnarsson, Svenska kyrkan, kommer att hålla tal för att hedra offren för kriget i Ukraina och uttrycka stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

Vi kommer även hålla en tyst minut för att visa respekt och solidaritet med den ukrainska befolkningen.

–Vi står enade i vårt stöd för Ukraina och fördömer starkt den ryska aggressionen mot landet. Genom vår manifestation vill Valdemarsvik stödja de som drabbats av kriget och visa att vårt samhälle står samlat i vår övertygelse om fred och frihet, säger Mathias Knutsson.

Vi välkomnar alla som har möjlighet att delta i manifestationen för att visa sitt stöd och solidaritet för Ukraina och dess befolkning. Låt oss tillsammans visa att vi inte accepterar aggression och kränkningar av internationell lag och mänskliga rättigheter.

Under manifestationen bjuder vi på enklare tilltugg med dryck.