Många frågor om antal vård- och omsorgsplatser och väntetid

Just nu får vi frågor som berör antal platser på våra vård- och omsorgsboenden och väntetid. För att nå så många som möjligt av er som har funderingar vill vi på detta sätt presentera fakta.

Totalt finns idag 72 vård- och omsorgsplatser i Valdemarsviks kommun, varav 10 platser är anpassade för korttid och växelvård.

På Ringgården fanns 19 platser. Jämfört med innan renoveringen har kommunen idag 18 platser mindre.

Gällande väntetid räknas den från den dag ett beslut om boende fattats, till och med den dag beslutet verkställs. Verkställighet ska ske inom 3 månader, antingen direkt till permanent plats eller till vårt korttidsboende. Omsorgsbehovet är tillgodosett i båda fallen.