Majoriteten bjuder in till informationskväll om minikärnkraftverk

Torsdag 23 mars bjuder Moderaterna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och Kristdemokraterna in allmänheten till en informationskväll om små modulära reaktorer (SMR), även kallade minikärnkraftverk. Syftet med kvällen är att informera om tekniken bakom SMR, samt diskutera utmaningarna kring Sveriges framtida kraftförsörjning.

Huvudtalare för kvällen är Mattias Bäckström Johansson, tidigare reaktoroperatör vid Oskarshamn 1 och idag energipolitisk talesperson och partisekreterare för Sverigedemokraterna.

Mattias kommer prata om det ökande intresset för SMR runt om i världen och hur kärnkraft är en av få planerbara kraftkällor som är fossilfri samt att SMR-tekniken kan bidra till att minska behovet av fossila bränslen och stärka energisäkerheten i Sverige.

Lennart Sjöberg leder oss genom kvällen som moderator och allmänheten är välkommen att ställa frågor runt ämnet samt delta i diskussionen om SMR-tekniken och dess roll i Sveriges framtida energiförsörjning.

När: Torsdag 23 mars, klockan 18.00
Var: Biosalongen Folkets hus, Valdemarsvik

Varmt välkomna!