Lokalt engagemang på väg: Valdemarsviks insamling går mot Cherson oblast i Ukraina

Under våren 2022 samlade Valdemarsviks kommun tillsammans med andra aktörer in kläder, leksaker och annat material till Ukrainska flyktingar som förväntades komma till Sverige. Engagemanget var stort men färre anlände till Valdemarsvik än vad Migrationsverkets prognos förutspådde, vilket gjort att vi haft allt sorterat och insamlade på lager i väntan på möjligheten att göra nytta. Fram till idag.

Under torsdagsförmiddagen anlände en trailer från organisationen Filippus Human Aid för att transportera det ackumulerade stödet till Lutsk, cirka 15 mil in i Ukraina från Polska gränsen.

På plats vid Sjöhuset i Valdemarsvik samlades personal från kommunens arbetsmarknadsenhet, volontär från Norrköping och ukrainska flyktingar bosatta i Valdemarsvik (varav två från Cherson) för att hjälpa till med lastningen.

–Det är glädjande att se hur Valdemarsviksbornas engagemang äntligen kommer få göra nytta där det behövs som mest. Genom att samordna resurserna på ett effektivt sätt har vi kunnat erbjuda konkret stöd till de behövande i Ukraina. Det är en påminnelse om hur lokala insatser kan ha påverkan långt utanför Sveriges gränser och bekräftar vikten av att gemensamt sträva efter att hjälpa våra medmänniskor, berättar Djamal Hamaili, integrationssamordnare i Valdemarsviks kommun.

Transporten förväntas ta tre dagar innan den når sin slutdestination, där det insamlade materialet kommer att distribueras vidare till behövande i Cherson oblast i södra Ukraina. Hjälpsinsatsen och transporten koordineras i samarbete med den internationella hjälporganisationen Hoppets Stjärna.

Ett stort tack riktas till alla inblandade, framförallt Arbetsmarknadsenheten som lagt åtskilliga timmar på sortering, packning och samordning.