Livsmedelsverket bjuder in till seminarium om nya riskklassningsmodellen

Det är stora förändringar på gång inom livsmedel. Livsmedelsverket håller ett seminarium om den nya riskklassningsmodellen. Seminariet sker online och är gratis.

Tid: 14 februari kl 9-11

Från och med nästa år kommer kontrollmyndigheterna att börja använda ett nytt sätt att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få. Den 14 februari 2023 håller Livsmedelsverket ett digitalt seminarium där du som företagare eller branschrepresentant kan delta för att få mer information om vad detta innebär. Här kan du läsa mer om hur du gör för att delta vid seminariet.

Nytt sätt att beräkna kontrollfrekvens

Arbetet med en ny modell för att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få, så kallad riskklassning, har pågått under flera år. Efter två remissomgångar har Livsmedelsverket tidigare i år beslutat om en färdig modell.

Under 2023 kommer kontrollmyndigheterna påbörja arbetet med att klassa om redan verksamma livsmedelsföretag och beräkna hur mycket kontroll dessa ska få varje år från och med 2024. Kontrollmyndigheterna kommer därför att behöva ta in nya uppgifter om alla livsmedelsföretag för att kunna göra denna omklassning.

Digitalt seminarium – så här deltar du

I februari kommer Livsmedelsverket hålla ett digitalt seminarium som riktar sig till livsmedelsföretag och branschorganisationer. Under seminariet kommer du att få ta del av information om den nya riskklassningsmodellen och vad detta innebär för livsmedelsföretagen.

Ingen föranmälan krävs. För att delta vid seminariet loggar du helt enkelt in via möteslänken nedan.

Klicka här för att ansluta till seminariet (Teamslänk)

Mer information

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 – Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/dricksvattenproduktion/nyheter-for-dricksvattenproducenter/inbjudan-till-digitalt-seminarium-om-nya-riskklassningsmodellen