[UPPDATERAD] E22 avstängd efter olycka söder om Gusum

Uppdaterad 2023-12-20, klockan 13:00:  Det som läckt ut i samband med själva olyckstillfället är cirka 50 liter svavelsyra, 10 liter motorolja och 5-10 liter diesel. Läns lyckades ta det mesta av motoroljan. Svavelsyran sänkte tillfälligt pH i diket men var normalt längre ned i diket vid uppföljningskontroll.

Bedömning har nu gjorts att vatten och olja på platsen kommer att sugas bort. Då vädret kan slå om och bli minusgrader kan det bli svårt att få till en bra sanering vid användning av länsor eller bark som var tilltänkt metod.

Förberedelser görs även för att hyvla av ytskiktet om det visar sig finnas kvar olja på marken efter att dom sugit bort kontaminerat vattnet.

Arbetet kommer att utföras under dagen eller morgondagen.

Uppdaterad 2023-12-17, klockan 16:45: I anslutning till olycksplatsen finns en strömkabel tillhörande Eon som måste undersökas av servicetekniker. Därför måste elen stängas av på grund av säkerhetsskäl. Enligt Eons prognos ska strömmen vara tillbaka 17.30.

Håll dig uppdaterad på Eons hemsida: Pågående strömavbrott | Eon

Uppdaterad 2023-12-17, klockan 09:45: E22 är avstängd i både söder- och norrgående riktning. Trafikverket och räddningstjänst på plats.

Trafiken omdirigerad till gamla riksvägen mellan Ringarum, Gusum och Valdemarsvik.

Detta är ett stort ingrepp så en station med kemdykare kommer finnas på plats under detta arbete. Prognosen är att detta kommer pågå till eftermiddagen, eventuellt till 16:00. Ingen fara för människor eller miljö föreligger i nuläget. Personal från Valdemarsviks kommuns miljökontor är på väg till platsen.


En tankbil med miljöfarligt ämne har vält på E22 söder om Gusum. Området runt tankbilen är nu avspärrat och en ny tankbil är på väg till platsen för att omlasta.

Det finns i nuläget ingen exakt prognos för när trafiken kan släppas på igen.

Nyheten uppdateras.