Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud

Ljus på bord, begravningsombud

Nu söker Länsstyrelsen begravningsombud för tidsperioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda.

Vad gör ett begravningsombud?

 • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
 • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

 • Ekonomi.
 • Begravningsseder.
 • Olika religioner och livsåskådningar.

Jävsbedömning

I lämplighetsprövningen ingår en jävsbedömning. Den som förordnas får inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan att opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis:

 • Ha förtroendeuppdrag inom Svenska Kyrkan.
 • Vara anställd inom Svenska Kyrkan.
 • Vara gift eller samboende med en företrädare för Svenska kyrkan.
 • Vara yrkesrevisor eller vald revisor inom Svenska kyrkan.
 • Arbeta på en begravningsbyrå.

Däremot är medlemskap i Svenska kyrkan inget hinder.

Ansök

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i Valdemarsviks kommun får nu tillfälle att senast den 18 november 2022 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till Länsstyrelsen. Av förslaget ska det framgå vilken kommun som intresseanmälan avser.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till:
ostergotland@lansstyrelsen.se

För mer information se Länsstyrelsens webbplats:
Länsstyrelsen – Begravningsombud