Kustkommunernas storsatsning för renare stränder

Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner startar ett gemensamt projekt för att städa stränderna i skärgården. Satsningen finansieras med stöd av Naturvårdsverket.

Hjälp oss att gemensamt hålla kommunens stränder städade och fria från plast!

Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner har i en gemensam ansökan till Naturvårdsverket ansökt om medel för att städa stränderna i skärgården. Liknande projekt har redan genomförts framgångsrikt på Västkusten, och även i Västervik där en digital strandstädarta underlättar arbetet.

– Vi har fått möjlighet att använda Västerviks databas även för vår digitala strandstädarkarta, vilket kommer förenkla arbetet en hel del. På strandstädarkartan kan den som städar markera vilket område som är städat, vilket område som behöver städas och den plats där det finns ihopsamlat skräp som är klart att hämtas, berättar Carl Hamilton, skärgårdsutvecklare i de östgötska kustkommunerna.

Städarbetet i skärgården kommer att utföras med hjälp av frivilliga och personal i kommunernas arbetsmarknadsenheter samt Jk-enheten i Valdemarsvik. Projektet finansierar deras arbetsinsatser men även inköp av sopsäckar och annan utrustning samt extra hämtning av skräp.

– Insamlat skräp kommer i huvudsak att samlas vid befintliga sopmajor i skärgården, där hämtningen hanteras av entreprenörer. Det inhämtade avfallet kommer därefter att hanteras av respektive kommuns återvinningscentral.

Det är Valdemarsviks kommun som samordnar projektet som inleds i maj och avslutas i slutet av mars 2020. Målet för projektet är dels en renare skärgård, men genom projektet önskar de båda kommunerna även att skapa kunskap och förståelse för den känsliga marina miljön.

Mer information om strandstädningsprojekt

http://renkust.se/ (Västkusten)
www.vastervik.se/strandstadarkartan (Västerviks kommun)

Presskontakt

Carl Hamilton/Valdemarsviks kommun
Therése Eklöf/Söderköpings kommun